• Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Η ποικιλία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου είναι «Κορωνέικη», με πλούσιο άρωμα και φρουτώδης γεύση με χαμηλή οξύτητα. Η τεχνική που χρησιμοποιείται κατα την παραγωγή είναι μόνο με μηχανικές μεθόδους.

  ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Ελιές.

 • Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Η ποικιλία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου είναι «Κορωνέικη», με πλούσιο άρωμα και φρουτώδης γεύση με χαμηλή οξύτητα. Η τεχνική που χρησιμοποιείται κατα την παραγωγή είναι μόνο με μηχανικές μεθόδους.

  ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Ελιές.

 • Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Η ποικιλία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου είναι «Κορωνέικη», με πλούσιο άρωμα και φρουτώδης γεύση με χαμηλή οξύτητα. Η τεχνική που χρησιμοποιείται κατα την παραγωγή είναι μόνο με μηχανικές μεθόδους.

  ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Ελιές.

 • Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Η ποικιλία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου είναι «Κορωνέικη», με πλούσιο άρωμα και φρουτώδης γεύση με χαμηλή οξύτητα. Η τεχνική που χρησιμοποιείται κατα την παραγωγή είναι μόνο με μηχανικές μεθόδους.

  ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Ελιές.

 • Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Η ποικιλία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου είναι «Κορωνέικη», με πλούσιο άρωμα και φρουτώδης γεύση με χαμηλή οξύτητα. Η τεχνική που χρησιμοποιείται κατα την παραγωγή είναι μόνο με μηχανικές μεθόδους.

  ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Ελιές.