• Φέτα

    ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φτιαγμένο από πρόβειο γάλα ή μίγμα αυτού με γίδινο. Έχει ελαφρά αλμυρή και υπόξινη γεύση και φυσικό λευκό χρώμα. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως βιολογικό προϊόν που παράγεται από γάλα προερχόμενο από ζώα ελεύθερης βοσκής, όπου δεν χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή άλλοι ρυπαντές. Καταναλώνεται ως επιτραπέζιο τυρί, τηγανητό και χρησιμοποιείται σε σαλάτες και τυριά.

    ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Αιγοπρόβειο Γάλα.